Locations:
Αθήνα
01/03/2015, 20:34
35
35
11°C
flik: 12°C
barr: 1020 mb
hmid: 66%
winds: -1 bft NW
Windgusts: -1 bft
sunrise: 6:58
sunset: 18:18
More forecast...
 
Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Οικονομικών
Λεωχάρους 2, 10562 - Αθήνα, Τηλ.Κέντρο: 210 3238339, 210 3238317, FAX: 210 3238317, e-mail: alexosyo@gmail.com

Αθήνα4/11/11
Αρ.Πρωτ: 336

Προς
Συλλόγους- Μέλη

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, τα μέλη των Συλλόγων της Ομοσπονδίας μας, καλύπτονταν στο παρελθόν από πρόσθετη ασφάλιση υγείας, περιλαμβανομένης και της κάλυψης σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Η κάλυψη αυτή που συμπλήρωνε τις παροχές του ΟΠΑΔ, ήταν δωρεάν μέσω της ενίσχυσης που λαμβάναμε από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τον τελευταίο χρόνο, η παροχή αυτή, “έπεσε θύμα” των γενικότερων περικοπών της Κυβέρνησης σε βάρος των εργαζομένων, παρά τις διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας που τελικά απέβησαν άκαρπες.

Με αυτά τα δεδομένα, στοχεύοντας να διατηρήσουμε την πρόσθετη περίθαλψη,αποφασίσαμε να αποτανθούμε σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, ζητώντας προσφορές ομαδικής ασφάλισης.

Κατόπιν αξιολόγησης, από τις προσφορές που λάβαμε, πιο συμφέρουσα από πλευράς παροχών,εκρίθη η προσφορά που είχε εκδώσει η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ.

Στα πλαίσια των εξελίξεων αυτών, μέσω των συνημμένων σελίδων παρουσιάζεται αναλυτικά η προσφορά της εταιρίας, καλούμε δε όσους συναδέλφους επιθυμούν, να ενταχτούν στο πρόγραμμα με δική τους επιβάρυνση.

Ανεξάρτητα από την πρωτοβουλία αυτή της Ομοσπονδίας, δεν σταματάμε να διεκδικούμε την καταβολή ποσών από τον εργοδότη, όπως και την αναβάθμιση της παρερχομένης υγειονομικής περίθαλψης μέσα από το δημόσιο σύστημα υγείας, που δυστυχώς διαρκώς υποβαθμίζεται.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ: 3.000€

ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ

(Μετά από υποχρεωτική χρήση των νοσοκομειακών παροχών του ΟΠΑΔ). Ανώτατο ποσό κατά άτομο: 30.000€.

 • Καλύπτονται: Δωμάτιο και τροφή, έξοδα χειρουργείου, αμοιβές ιατρών, χειρούργων, αναισθησιολόγων, ειδικά υλικά, χρήση αποκλειστικής νυκτερινής νοσοκόμας, χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς διανυκτέρευση.
 • Απόδοση εξόδων: 100%
 • Ανώτατο ποσό για Δωμάτιο και Τροφή ανά ημέρα στην Ελλάδα : Δίκλινο
 • Ανώτατο ποσό για Δωμάτιο και Τροφή στο εξωτερικό είτε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ): €500
 • Αμοιβές Χειρούργου και Αναισθησιολόγου με βάση τον παρακάτω Πίνακα:
ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ
Εξαιρετικά Βαρεία €3.000 €500
Βαρεία €2.100 €400
Μεγάλη €1.500 €300
Μεσαία €900 €200
Μικρή €300 €100
 • Νοσοκομειακό Ημερήσιο Επίδομα: Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος νοσηλευτεί, και όλο το κόστος νοσηλείας καλυφτεί από άλλον φορέα (δημόσιο είτε ιδιωτικό), θα του καταβάλλεται για κάθε ημέρα νοσηλείας επίδομα ίσο με 60€.
 • Χειρουργικό Επίδομα: Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, και όλο το κόστος καλυφθεί από άλλον φορέα, θα του καταβληθεί επίδομα ίσο με ποσοστό των €1.500, ανάλογα με την σοβαρότητα της επέμβασης.
 • Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής νοσοκομείων. Στα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια (*), δεν απαιτείται εκταμίευση μετρητών, αν και εφόσον υπάρχει απευθείας σύμβαση του Φορέα Κύριας Ασφάλισης και του Νοσηλευτηρίου, καθώς σε αυτή την περίπτωση, τα νοσήλια εκκαθαρίζονται μεταξύ Φορέα Κύριας Ασφάλισης, Νοσηλευτικού Ιδρύματος και Ασφαλιστικής Εταιρίας.

Στα μη συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα, η εκκαθάριση γίνεται πάντα απολογιστικά.

 • Γραμμή Υγείας : Οι ασφαλισμένοι μπορούν να καλούν τη «Γραμμή Υγείας» στο τηλέφωνο 210 89 31 131 για ενημέρωση και συντονισμό επί 24ώρου βάσεως, 365 ημέρες το χρόνο για τις εξής υπηρεσίες:

o Πληροφορίες για εφημερεύοντα νοσοκομεία, φαρμακεία και διαγνωστικά κέντρα.

o Επισκέψεις ιατρών όλων των ειδικοτήτων με χρήση πανελλαδικού δικτύου ιατρών. Στην περίπτωση αυτή, οι ασφαλισμένοι θα καταβάλλουν στο συμβεβλημένο ιατρό την προσυμφωνημένη αμοιβή.

o Ιατρικές πληροφορίες υποστήριξης από τηλεφώνου (όπως π.χ., αρχικές οδηγίες αντιμετώπισης του συμβάντος, καθοδήγηση ασθενούς κλπ).

 • Διαγνωστικές Εξετάσεις – Εξωτερικά ιατρεία.

Στα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα των Ομίλων «EUROMEDICA» & «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ»,καθώς και στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ» και«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ – METROPOLITAN»,παρέχονται εκπτώσεις έως 50% επί των επισήμων τιμοκαταλόγων.

Έξτρα παροχές: Με την έκδοση κατά συμβόλαιο κάρτας ομαδικής ασφάλισης στο ονοματεπώνυμο του καθενός, υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης:

1. Μέσω του συντονιστικού στο δίκτυο ιατρών της Euromedica με κόστος 30€ σε επίσκεψη στο ιατρείο.

2. Στα εξωτερικά ιατρεία ΕΠΕΙΓΌΝΤΩΝ του Metropolitan με την επίδειξη της κάρτας, οι βασικές ειδικότητες των γιατρών ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ–ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ καθώς και οι προγραμματισμένες σε επιμελητές του Νοσοκομείου, είναι Δωρεάν.

3. Στα νοσοκομεία του ομίλου του Ιατρικού οι αμοιβές των γιατρών – καθηγητών, κυμαίνονται ανάλογα με την ειδικότητα από 30-70€ .

 • Δικαιούχοι συμμετοχής στο πρόγραμμα : Ασφαλίζονται οι εν ενεργεία υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, ηλικίας μέχρι 65 ετών. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και τα εξαρτώμενα μέλη, δηλαδή σύζυγοι μέχρι 65ετών και τέκνα από 3 μηνών έως 18 ετών (ή μέχρι 25 ετών εάν σπουδάζουν).
 • Λήξη κάλυψης : Κατά την ηλικία των 70 ετών.
 • Δυνατότητα για ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ και ΙΣΟΒΙΑ ΚΑΛΥΨΗ: Μέσω πρόσθετης προαιρετικής προσθήκης ειδικού ατομικού συμβολαίου, παρέχεται η δυνατότητα απεριόριστης κάλυψης από ενάρξεως (αντί του ορίου των € 30.000), ενώ παράλληλα η κάλυψη καθίσταται ισόβιος, εξακολουθεί να ισχύει δηλαδή και μετά την ηλικία των 70 ετών.
 • Ετησία Μικτά Ασφάλιστρα Ομαδικής Ασφάλισης: Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται από τους παρακάτω πίνακες, ανάλογα με τον αριθμό των συνολικών εγγραφών και την ηλικία του Κυρίως Ασφαλιζόμενου (μέχρι ή άνω των 45ετών).

I. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ: 500ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΜΕΧΡΙ 45 ΕΤΩΝ
Κυρίως Ασφαλιζόμενος 325€ (Α)
Ένα εξαρτώμενο μέλος 320€ επιπλέον του (Α)
Δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη 640€ επιπλέον του (Α)
ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΕΤΩΝ
Κυρίως Ασφαλιζόμενος 405€ (Β)
Ένα εξαρτώμενο μέλος 400€ επιπλέον του (Β)
Δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη 800€ επιπλέον του (Β)

II. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ: 1000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΜΕΧΡΙ 45 ΕΤΩΝ
Κυρίως Ασφαλιζόμενος 275€ (Α)
Ένα εξαρτώμενο μέλος 270€ επιπλέον του (Α)
Δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη 540€ επιπλέον του (Α)
ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΕΤΩΝ
Κυρίως Ασφαλιζόμενος 345€ (Β)
Ένα εξαρτώμενο μέλος 340€ επιπλέον του (Β)
Δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη 680€ επιπλέον του (Β)

III. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ: 2000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΜΕΧΡΙ 45 ΕΤΩΝ
Κυρίως Ασφαλιζόμενος 250€ (Α)
Ένα εξαρτώμενο μέλος 245€ επιπλέον του (Α)
Δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη 490€ επιπλέον του (Α)
ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΕΤΩΝ
Κυρίως Ασφαλιζόμενος 320€ (Β)
Ένα εξαρτώμενο μέλος 315€ επιπλέον του (Β)
Δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη 630€ επιπλέον του (Β)

 

 • Είσπραξη ασφαλίστρων : 1) Με χρήση παγίας εντολής σε οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό είτε σε οποιαδήποτε κάρτα Visa / MasterCard. Παρέχεται δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της Life Card Visa της Τράπεζας Πειραιώς. 2) Μέσω ταχυπληρωμής για καταβολή των ασφαλίστρων στα ΕΛ.ΤΑ, είτε σε συνεργαζόμενες τράπεζες.
 • Επιστροφή ασφαλίστρων : οι ασφαλισμένοι θα λάβουν ατελώς την κάρτα επιστροφής ασφαλίστρων Life Card της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. Επιδεικνύοντας την κάρτα αυτή σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις στις οποίες θα πραγματοποιούν αγορές, θα κερδίζουν πόντους επιστροφής χρημάτων,που θα πιστώνουν τα ασφάλιστρά τους.

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (*)

ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Λεωφ. Μεσογείων 107, Αθήνα 210-6972000
ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Άντερσεν 1, Ν. Ψυχικό 210-6974000
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Εθνάρχη Μακαρίου 60 210-5799000
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Άρεως 36, Π. Φάληρο 210-9892100
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Διστόμου 5-7, Μαρούσι 210-6198100
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Λ. Συγγρού 356, Καλλιθέα 210-9493000
«METROPOLITAN» ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ελ. Βενιζέλου 1 & Εθν. Μακαρίου 9, Ν. Φάληρο 210-4809110-16
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Ασκληπιού 10, Πυλαία 2310-400000
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Μ. Κάλας & Γραβιάς 2 2310-865100
EUROMEDICA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Νικ. Μάνου 16 2310-896500
EUROMEDICA – ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Βιζυής 1 2310-966100
ΚΡΗΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ Ζωγράφου 8, Ηράκλειο 2810-342622
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΗΤΩ Πινδάρου 5 27210-80150
ΡΟΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Λεωφ. Ρόδου – Λίνδου 22410-45000

 

 • Άλλα οφέλη : θα προσφέρονται ειδικά εκπτωτικά τιμολόγια αναφορικά με καλύψεις διαφόρων κλάδων, όπως ο κλάδος αυτοκινήτου.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής σε όλα όσα περιγράφονται παραπάνω, έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου,τα οποία θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον ένταξης στο Ομαδικό Συμβόλαιο. Η περίοδος προεγγραφών, ορίζεται από 1/10/2011 έως 16/12/2011.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος             Ο Γ.Γραμματέας

 Α. Ντούμας                 Ι.Μοϊάνος

Πρόσφατες Ανακοινώσεις ...


Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Οικονομικών
Λεωχάρους 2
10562, Αθήνα
Τηλ.Κέντρο: 210 3238339
210 3238317
FAX: 210 3238317
e-mail: alexosyo@gmail.comΑριθμός επισκεπτών